Tomografia

RODZAJE ZDJĘĆ

Tomograf Scannora 3D

Informacje:
Scanora 3D jest tomografem komputerowym przeznaczonym do obrazowania trójwymiarowego metodą CBCT. Urządzenie należy do najnowszej generacji aparatów rentgenowskich przeznaczonych do obrazowania twarzoczaszki. Dzięki wiązce stożkowej wykorzystywanej w technice tomografii komputerowej zmniejszeniu ulega dawka promieniowania dla pacjenta do ok 15 razy, przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych obrazów. W zależności od wskazań badanie Scanorą 3D może być przeprowadzone w 4 różnych polach obrazowania (6 x 6 cm, 7,5 x 10 cm, 7,5 x 14,5 cm, 13 x 14,5 cm i wielkości woksela od 133 do 350 μm) Zatem urzadzenie wykorzystać w endodoncji, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, implantologii, protetyce i ortodoncji.