Zdjęcie mammograficzne

RODZAJE ZDJĘĆ

Zdjęcie mammograficzne

Informacje:
Zdjęcie wykonuje się ze skierowaniem
Badaniu powinny się poddać kobiety w celu diagnostycznym w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości w gruczole piersiowym takich, jak guzki, zgrubienia, wyciek z brodawek, zniekształcenia zewnętrznych zarysów sutka, zmiany skórne.