O nas

NZOZ”PANORAMIX” Usługi Radiologiczne

Jest firmą działającą od 2007 roku. Pracownia nasza jest jednostką samodzielną a przedmiotem naszego zainteresowania jest wyłącznie stomatologia i mammografia. Dzięki tak wąskiej specjalizacji możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników. Osiągnęliśmy je poprzez inwestycję w najwyższej klasy sprzęt.

Dzięki wysokiej jakości aparatów pacjent wykonujący prześwietlenie jest dodatkowo chroniony poprzez możliwość indywidualnego doboru minimalnej dawki promieniowania. W naszej pracowni stosujemy najnowsze technologie RTG.
Pacjentom zapewniamy profesjonalną i komfortową opiekę. Doskonale wyszkolona kadra techników elektroradiologii z dużym doświadczeniem zawodowym zapewni Państwu komfort i bezpieczeństwo badania. Prawidłowa diagnostyka RTG oparta na nowoczesnych technikach radiologicznych to gwarancja właściwej diagnozy i prawidłowo przeprowadzonej procedury medycznej w każdej dziedzinie stomatologii i mammografii.

Aparaty RTG do stomatologii Firmy GENDEX

1. EXPERT DC
2. Orthoralix 9200DD z cefalostatem
 

Aparat RTG do mammografii Firmy SIEMMENS

1. MAMMOMAT 3000 NOVA

System zarządzania jakością w pracowni RTG
W celu osiągnięcia możliwie najlepszego stanu aparatury rtg, prowadzimy ciągłą kontrolę jakości parametrów powstawania obrazu. Kontrola jakości stanowi integralną część Systemu Zarządzania Jakością i obejmuje zestaw różnych procedur technicznych wykonywanych w celu upewnienia się, że w pracowni powstaje dobry produkt, tj. wysokiej jakości badanie diagnostyczne..
W skład powyższego systemu wchodzą elementy, które można podzielić na dwie grupy:
Testy podstawowe- prowadzone są przez odpowiednio przeszkolonych pracowników pracowni radiologicznej.
Testy specjalistyczne - ocena parametrów technicznych aparatury RTG Roczna ocena wykonywana przez audytora zewnętrznego.
 

Tomograf Scanora 3D

Scanora 3D jest tomografem komputerowym przeznaczonym do obrazowania trójwymiarowego metodą CBCT. Urządzenie należy do najnowszej generacji aparatów rentgenowskich przeznaczonych do obrazowania twarzoczaszki. Dzięki wiązce stożkowej wykorzystywanej w technice tomografii komputerowej zmniejszeniu ulega dawka promieniowania dla pacjenta do ok 15 razy, przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych obrazów. W zależności od wskazań badanie Scanorą 3D może być przeprowadzone w 4 różnych polach obrazowania (6 x 6 cm, 7,5 x 10 cm, 7,5 x 14,5 cm, 13 x 14,5 cm i wielkości woksela od 133 do 350 μm) Zatem urzadzenie wykorzystać w endodoncji, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, implantologii, protetyce i ortodoncji.
 

Atesty

Wszystkie nasze urządzenia posiadają wymagane w Polsce świadectwa jakości i zostały dopuszczone prawnie na rynek polski
 

Skierowania

Badania RTG wykonuje się na podstawie skierowania, za wyjątkiem zdjęcia zęba.