Cennik

Cennik zdjęć
Zdjęcie punktowe (techniką kąta prostego)  40 zł
Zdjęcie zgryzowe  40 zł
Zdjęcie zgryzowo – skrzydłowe  40 zł
Zdjęcie pantomograficzne  100 zł
Zdjęcie półpantomograficzne  70 zł
Zdjęcie ortopantogram  80 zł
Zdjęcie  cefalometryczne (telerentgenogram)
100 zł
Zdjęcie zatok szczękowych  80 zł
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych w zwarciu i rozwarciu  120 zł
Zdjęcie pantomograficzny + cefalometryczne 180 zł
Tomografia 260-350 zł